«حسین نوش آبادی» سخن‌گوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران از اجرایی شدن قانون دسترسی آزاد به اطلاعات خبر داد .
بنابه گزارش رسانه‌های خبری ایران، «حسین نوش آبادی» روز سه‌شنبه نهم تیر ماه، در نشستی با خبرنگاران گفت: قانون دسترسی آزاد به اطلاعات پس از تصویب در دولت و طی تشریفات قانونی اجرایی شد.
دولت آبان ماه سال گذشته آیین نامه اجرایی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات را تصویب کرد.

noshabadi
وی اظهار کرد: «این قانون چند ماه قبل در دولت تصویب شده و زمینه اجرایی آن در کمیسیونی به ریاست وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در حال پیگیری است.»
«نوش آبادی» ادامه داد: «براین اساس کمیسیونی به ریاست وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در چارچوب این قانون و به دستور رئیس جمهور تشکیل شده‌ که نظارت بر اجرای قانون را برعهده دارد.»
سخنگوی وزارت ارشاد، دسترسی به اطلاعات را حق مردم و تکلیف دولت دانست و افزود: «کمیسیون تشکیل شده بر حسن اجرای این قانون نظارت میکند و با رفع اختلافات در صدد ایجاد وحدت رویه برای اجرایی شدن این قانون است.»
در این راستا حمایت از آزادی اطلاعات‌، دسترسی همگانی به اطلاعات موجود‌، تدوین برنامه‌های اجرایی در عرصه اطلاع رسانی‌، نظارت بر حکم اجرا‌، رفع اختلافات‌، فرهنگسازی‌ و ایجاد وحدت رویه‌ از جمله وظایف این کمیسیون است.