«گلینی مقدم»، کارشناس و مسئول واحد مبارزه با بیماری‌های جنوب تهران نسبت به بروز بیماری در بین افراد بر اثر آبیاری سبزیجات با آب ناسالم هشدار داد.

خبرگزاری «ایلنا»، روز یک‌شنبه چهاردهم تیر ماه گزارش داده، گلینی مقدم درباره وضعیت بهداشت و درمان جنوب تهران با اشاره به این‌که مراکز بهداشت رابطه تنگاتنگی با بیمارستان‌ها دارند، گفته است: بیمارستان‌ها مربوط به درمان می‌شوند و مراکز بهداشتی، نظام مراقبت از بیماری‌ها را بر عهده دارند.

sabzijat
وی افزود: «در فصل تابستان برخی از بیماری‌ها بروز می‌کند که شایع‌ترین آن بیماری اسهال است. از این رو هر فردی که با علائم اسهال به مراکز بهداشتی جنوب تهران مراجعه می‌کند، گزارش آن به ما داده می‌شود و در اولین فرصت نمونه‌های ارسالی مورد آزمایش قرار می‌گیرد.»
«گلینی مقدم»، با اشاره به اینکه یکی از دلایل اصلی بروز مشکلات بهداشتی جنوب تهران رعایت نکردن اصول اولیه بهداشتی است، افزوده است: از این رو بیماری اسهال شدید از شایع ترین بیماری در این مناطق است.امسال نیز بر اساس رصد بیماری ها، بستری شدن برخی افراد را بر اثر اسهال شدید داشته ایم، اما خوشبختانه کسی تا کنون بر اثر این بیماری فوت نکرده است.
کارشناس و مسئول واحد مبارزه با بیماری‌های جنوب تهرانو درباره علت و نحوه کنترل این بیماری گفته است: شستشوی سبزیجات و میوه ها می‌تواند به کنترل موثر این موضوع کمک کند.چرا که یکی از عوامل بروز بیماری اسهال شدید سبزی خوردن‌هایی هستند که با کود انسانی و آب‌های غیربهداشتی آبیاری می‌شوند.