با سلام این برنامه یک‌صد و هفتاد و هشت مجموعه جهانگرد است که من از شهر گدانسک تقدیم‌تان می‌کنم در لهستان. من در آن‌ مهمانی که برنامه قبل توضیح دادم باید وسایلم را جمع و جور می‌کردم که ….

20150724_tajeran_no178-(1) 20150724_tajeran_no178-(2) 20150724_tajeran_no178-(3) 20150724_tajeran_no178-(4) 20150724_tajeran_no178-(5) 20150724_tajeran_no178-(6) 20150724_tajeran_no178-(7) 20150724_tajeran_no178-(8) 20150724_tajeran_no178-(9) 20150724_tajeran_no178-(10)