شهرت داستان‌های هزار‌و یک‌شب طی سده‌های متمادی در سراسر دنیا پیچیده است. قدمت این داستان‌ها به دورترین دوران افسانه‌های هندی و ایرانی و عربی برمی‌گردد. امروزه کم‌تر کسی هست که دست‌کم نامی از این اثر نشنیده باشد. داستان‌های هزار و یک‌شب در شرق و غرب دنیا دست‌مایه نقاشی، موسیقی، فیلم و آثار نمایشی بی‌شماری شده است. از این داستان‌ها با قدمت چند هزار ساله‌شان متأسفانه تا کنون متن کاملی به زبان فارسی امروزی تهیه نشده است.

در جهان غرب ترجمه‌های معروف فرانسوی و انگلیسی و آلمانی و دیگر ترجمه‌های این اثر به سایر زبان‌های دنیا همه از متن عربی است که گفته می‌شود بخش عمده آن وامدار متن‌های کهن‌تر زبان پهلوی فارسی است که امروز در دسترس نیست.

hezaroyekshab1

معتبرترین متن فارسی داستان‌های هزار و یک‌شب تا به امروز ترجمه عبدالطیف طسوجی تبریزی است که در دوران قاجار و زمان محمدشاه و ناصرالدین‌شاه از متن عربی به فارسی برگرداند شده و شعرهای آن هم سروده میرزا محمدعلی سروش اصفهانی است. این ترجمه گرچه کامل نیست و برخی از واژه‌های آن‌امروز یا منسوخ یا ناآشنا به گوش خواننده فارسی زبان است، به خاطر ارزش تاریخی و ادبی‌اش مورد ستایش بسیاری از پژوهشگران فارسی‌زبان قرار گرفته است.

در برنامه قصه‌های ما از رادیو کوچه در نظر داریم از این پس در میان قصه‌های روز از نویسندگان ایران و جهان، بعضی از داستان‌های هزار و یک‌شب را برای شنوندگان خود بخوانیم تا از این رهگذر ساعات و دقایقی را با متن مستقیم و بی‌واسطه یکی از کهن‌ترین داستان‌های عالم همراه شوند.

معتبرترین متن فارسی داستان‌های هزار و یک‌شب تا به امروز ترجمه عبدالطیف طسوجی تبریزی است که در دوران قاجار و زمان محمدشاه و ناصرالدین‌شاه از متن عربی به فارسی برگرداند شده و شعرهای آن هم سروده میرزا محمدعلی سروش اصفهانی است. این ترجمه گرچه کامل نیست و برخی از واژه‌های آن‌امروز یا منسوخ یا ناآشنا به گوش خواننده فارسی زبان است، به خاطر ارزش تاریخی و ادبی‌اش مورد ستایش بسیاری از پژوهشگران فارسی‌زبان قرار گرفته است.

hezaroyekshab2

در برنامه قصه‌های ما از رادیو کوچه در نظر داریم از این پس در میان قصه‌های روز از نویسندگان ایران و جهان، بعضی از داستان‌های هزار و یک‌شب را برای شنوندگان خود بخوانیم تا از این رهگذر ساعات و دقایقی را با متن مستقیم و بی‌واسطه یکی از کهن‌ترین داستان‌های عالم همراه شوند.

و در پایان برای ارتباط به‌تر شنوندگان با قصه‌های هزار و یک‌شب ترجمه عبدالطیف طسوجی در نظر داریم معنای ساده و امروزی برخی واژه‌های منسوخ و ناآشنای متن را در پانوشت هر برنامه بگذاریم.

فَگار: آزرده

فُقاع: شراب مویز یا جو یا برنج – آب‌جو

صعلوک‌: درویش

موسیقی متن:

Albert William Ketelbev: In a Persian Market

داستان های قبلی این مجموعه را از اینجا بشنوید