شماری از نمایندگان مجلس ایران طرحی را تهیه و آماده کرده‌اند که در صورت تصویب نهایی، اعطای تابعیت ایرانی به حامیان خارجی جمهوری اسلامی را تسهیل می‌کند.

رسانه‌های ایران روز پنج‌شنبه اول مرداد ماه گزارش داده‌اند که مرکزپژوهش‌های مجلس این کشور متنی را درسایت خود قرارداده است با عنوان، اظهار نظرکارشناسی درباره طرح اصلاح ماده نهصد وهشتاد قانون مدنی جهت تسهیل اعطای تابعیت به رزمندگان، ایثارگران و نخبگان غیرایرانی.

pasport

بنابه نوشته روزنامه انتخاب، مطابق نظر کارشناسی مرکز پژوهش‌های مجلس ایران، این طرح “درصدد تسهیل اعطای تابعیت به رزمندگان و مجاهدان غیرایرانی است که در مسیر نبرد حق علیه باطل شرکت نموده یا نخبگانی که درصدد خدمت به جمهوری اسلامی هستند.

در این طرح توضیحی که برای نخبگان غیرایرانی آمده عبارت است از کسانی که درزمینه‌های اطلاعاتی یا تدارکاتی همکاری‌های لازم را با نهادهای انقلابی داشته‌اند هرچند رزمنده نبوده و درمیدان‌های جنگ حضور نداشته‌اند.

مرکز پژوهش های مجلس ایران ضمن تائید کلیات این طرح نکاتی را به آن افزوده، از جمله دسته‌بندی گروه‌های هدفی که قرار است از این امتیازبرخوردار شوند که شامل، زرمندگان و ومجاهدین غیرایرانی، جانبازان غیرایرانی، خانواده های شهدای غیرایرانی، همکاران ویژه با نهادهای انقلابی است.