حکومت کره شمالی تقلید از مذاکرات و توافق اتمی میان ایران و ایالات متحده آمریکا را برای آن کشور نامناسب دانست.
سخن‌گوی وزارت خارجه کره شمالی روز سه‌شنبه بیست و یکم ژوئیه، با انتشار بیانه‌ای، اعلام کرد که این کشور علاقه‌ای ندارد مانند ایران بر سر فعالیت‌های اتمی خود وارد مذاکره با آمریکا شود و برنامه تسلیحات اتمی خود را کنار بگذارد.

korea
در این بیانیه آمده است که «مقایسه موقعیت جمهوری دموکراتیک خلق کره با شرایط ایران در حصول توافق اتمی قابل مقایسه نیست زیرا ما در معرض تحریکات نظامی و خصومت مستقیم آمریکا ار جمله مانوورهای نظامی گسترده مشترک و تهدید جدید اتمی قرار داریم.»
این بیانیه افزوده است که «هر کشوری و هر قدرت اتمی منافع و اهداف خاص خود را دارد و آنها را دنبال می‌کند.»
سخن‌گوی وزارت خارجه کره شمالی در ادامه گفته است که «در نتیجه، ما به گفت‌وگو با آمریکا با هدف تعلیق یکجانبه برنامه‌های هسته‌ای یا تحویل تسلیحات اتمی خود تمایلی نداریم.»
براساس اظهارات منابع کره شمالی، برنامه اتمی آن کشور در مقایسه با ایران به مرحله تولید نوعی تسلیحات اتمی نزدیک شده و کره شمالی تا کنون چند وسیله انفجاری هسته‌ای را آزمایش کرده هر چند برخی کارشناسان معتقدند که آن کشور هنوز موفق به تولید بمب اتمی قابل پرتاب نشده است.